Естетична хирургия на лице

Ринопластика

 

rino001

 Голяма суета е да кажеш, че историческото развитие на ринопластиката е преглед на историческото развитие на пластичната хирургия! Особенно ако не си пластичен хирург! Още повече да кажеш, че това е най-трудната пластична операция! ...но и двете са верни! Факт! 
Самият факт е такъв не защото лекарите го искат, а защото нещо го е наложило. Обикновенно времето налага! 

Та в обратен ред: ”всяка операция е голяма, ако е направена на теб” – известна поговорка от средите на пластичните хирурзи. ...В древността имало жесток обичай – обезобразявали победените. Така още 3000г. пр.н.е се развило изкуството за възстановяване на носа. Нарекли го ринопластика.

 Днес някои предефинират термините, добавяйки “функционална”.

Ако става въпрос за естетична ринопластика функцията винаги се запазва – самите показания за естетична операция са такива:

да се промени естетиката!

 

       Ако се касае за реконструктивна, възстановителна ринопластика    Н. Недков в една малка книга по пластична хирургия пише: “...например липсата на нос затруднява общуването с болния...Ако запитате такъв болен кое предпочита – нос без обоняние или обоняние без нос, той положително ще предпочете първото”.

       Книгата на Недков е книга ПО пластична хирургия. Книгите ПО пластична хирургия се четат бавно, за разлика от книгите ЗА пластичната хирургия, които се четат бързо.

       Наскоро се написа и книга ЗА пластичната хирургия – с претенция за географско първенство! Пардон – “ЗА” беше изписано с малки букви и едвам се четеше...”Първата...пластична...България”. Джей К. Левинсън би ръкопляскал на такава книга! Той винаги ръкопляскал на такива книги! Той ги харесва! Аз пък харесвам малката книжка ПО пластична хирургия издадена през 1956 г. – на нея не пишеше, че е първа – няколко пъти я прегледах пак наскоро! Малката книжка на Недков се чете бавно. За нея известният ортопед Б. Бойчев пише: “Читателят ще намери в книгата много неща, които не знае...това от своя страна прави книгата ценна.”

       Такива са книгите ПО пластична хирургия. В книгите ЗА пластична хирургия намираш много неща, които всеки знае – това прави ли книгата неценна? Всяка книга е ценна! Дори и тази ЗА пластичната, написана с малки букви “ЗА”.

       ...Аз познавам поне петима хирурзи пластици, които могат да напишат много ценни книги и ЗА и ПО пластична хирургия. Те никога не биха искали да напишат книга ЗА пластичната хирургия, а да напишеш книга ПО пластична хирургия е толкова отговорно! “В това отношение ние нямаме страх за книгата на Недков”, пише Б. Бойчев.

       Днес свободата ли ни кара да пишем книги ЗА вместо ПО?  Да напишеш “ЗА” е върховна свобода! Ти винаги си “ЗА”, ти си позитивен, ти си усмихнат, ти си ...ЗА!

 

Съвременната естетична ринопластика е немислима без технологичния напредък на медицината и хирургията в няколко направления:

Въвеждането и развитието на асептиката и антисептиката. Съвременната техника за стерилизация, медикаменти и препарати за обработка на всичко в контакт с оперативното поле, дава мощно оръжие за борба с инфекцията – основен враг при финното опериране в естетичната хирургия на носа. И не само!

Съвременните антибиотици допринесоха за това, че днес ние не познаваме инфекциите такива, каквито са били те до антибиотичната ера.

Хирургичната техника днес е несравнимо по-финна, по анатомична и по-естетична!

 

Последните три изречения са от сухата материя на академичната литература. Но перефразирани би следвало да кажат следното: Понякога за малките промени в естетиката се налагат на пръв поглед по-големи операции. Специално при ринопластиката те се изпълняват в изключително важна зона! Ако един хирург няма сигурността на асептиката, антисептиката, финния инструментариум – как да направи латерална остеотомия по палпаторно чувство или гриинстик фратуриране или моделиране на аларните хрущяли ?

Най-популярният вариант на ринопластиката е за корекция на гърбав нос, а в по-консервативен варинт – корекции на деформации на върха на носа, на ноздрите и носната преграда.