Дипломи

 

1. Диплома за завършено висше образование по медицина № 11293 / 20.10.1997 г.

 

2. Свидетелство за призната специалност по Хирургия № 008753 / 22.01.2004 г.

 

3. Свидетелство за призната специалност по Пластично-възстановителна и естетична хирургия
№ 016525 / 25.06. 2012 г.

 

4. Диплома за образователна и научна степен "Доктор" № 32198 / 24.03.2008 г.