Естетична хирургия на лице

image001

          Всеки читател може би си спомня онзи холивутски филм, в който двама корави мъже сменят лицата си – променя се личността им, променя се живота им!

          Да, да – “Face-off”!

          Да се обясни на широката читателска аудитория на интерент какво е “Facelift” не е много трудно – просто разделяме термина – нима не знаем какво е “Face” и какво “ lift”?

Подкрепете усещанията си с фотоси от последните модели на най-търсените марки на известните автомобилни фирми – Facelift варианта е толкова популярен... и не го е наложил пластичната хирургия!

         

Но нищо до тук не се припокрива със съвременното, модерно съдържание на смисъла, влаган от пластичната хирургия в термина “Facelift”!

Самият термин е чуждица, а коректното му българско звучене е “лицево подмладяване”.

И ако за модерната автомобилна индустрия “опънатите” форми са желани, то в пластичната хирургия те са стигма, белег на операция.

          Днес целта е да си опериран, подмладен, но да не изглеждаш опериран.

          Това е съвременното звучене на термина “Facelift” в пластичната хирургия!

image001
image003

         

В идеен смисъл при лицевото подмладяване се цели чрез последователност от оперативни действия да се преодолеят увредите, които възрастта чрез гравитацията на тъканите нанася на човешкото лице. Връщане към по-младежките форми и контури на челото, темпоралната зона, бузите, долночелюстната дъга и шията.

          Фейслифтът не е процедура, която променя качеството на кожата на лицето!

image004

         

И въпреки, че е прието за фейслифт да се говори повече като за резултат след хирургия на кожата, то в действителност хирургията върху структурите под кожата на лицето е по-важния елемент. Нека не забравяме, че кожата е фината опаковка на тялото. Тя е деликатна покривка и на нея следва да се гледа като на такава!

         

Днес се говори за конвенционален и ендоскопски фейслифт. Понякога разликите са ... очевидно използването на ендоскопска хирургия дефинира втория термин.

          Конвенционалният или традиционен фейслифт е по-утвърден и по-широко прилаган метод.

 

 

image005

image006

          Ендоскопският фейслифт е по-нов и по-модерен.

         

          

Много важен фактор за навлизането му в практиката е неудовлетвореността на пациентите от късните резултати на методите за “повдигане” с конци, при които ефектът изчезва с възстановяването от отока на лицето.

          ...и тъй като Холивуд винаги е модерен, той става “Холивудски лифтинг” и ако 3D е модерната анимация – той става 3D-лифтинг, но всъщност е ендоскопски лифтинг!

image009
image007

          В естетичната хирургия го въвежда Оскар Рамирес – първоначално за подмладяване и изчистване на бръчките по челото и в основата на носа, а след това за тези в ъгъла на очите. Постепенно методът се прехвърля и за подмладяване на средното лице.

          

Има някои особености за ендоскопския лифтинг:

          Първата е, че той се определя като миниинвазивен.

       На практика обаче, той е миниинвазивен само откъм повърхността на кожата. Под нивото на кожата той оперира върху тъканите така, както и при конвенционалния фейслифт – камерата заменя окото, а с малките инструменти правиш повече движения! А и е безкръвен само на повърхността. Нали не си представяте, че преместване на тъканите за едно добро подмладяване може да стане без капка кръв? Наивно е, ако човек мисли така! Самата техника , обаче позволява всичко да бъде изведено от организма. Безпорно технологично предимство!

       Ендоскопският фейслифт не е алтернатива на лицевите импланти, защото той не може да реши проблемите на стареенето на костния скелет – лицето не е само меки тъкани! И не само те стареят! А и имплантите са само част от възможните решения – има и други и те включват ремоделиране пак със собствени тъкани и при тях ендоскопският лифтинг е безсилен! Засега!

       Ендоскопският лифтинг не може да предотврати зарастването на неправилно място на ендоскопски прерязаните мускулни влакна на оперираните лицеви мускули, при прекъсването на връзките им към кожата! Засега той не притежава такива методи! Конвенционалният ги притежава!

       Или казано по друг начин: ендоскопският лифтинг е подходящ за определени пациенти и той има определени индикации! А и личен опит! Някои хирурзи са виртуози с методи, които им “лягат” на сърцето! За хирурга, работещ ендоскопска хирургия има особенно очарование – сякаш си в друг свят, сякаш участваш в “Матрицата”!

       Понякога сме толкова описателни, но си избираме стила!  Да кажеш: “кожата се реже” – за операция в областа на лицето и да сравниш термина с “инцизионно отвръстие” за друг метод, спокойно може да стресне желаещия да се оперира. Но ако кажеш, че за друга операция – например при премахването на престилка от корема “режеш” повече, дори много повече, отколкото “инцизираш” и от това не следват никакви неблагополучия за пациента. И даже е също толкова безопасно, защото и при двете операции методите на пластичната хирургия са достатъчно рафинирани и утвърдени!

Е, просто стил за нова глава в изложението! 

 

image011

          Някои казват, че “дългия разрез” в окосмената част на главата води до това, че космите около него отпадат!  А кой е казал, че винаги разреза при конвенционалния фейслифт се прави в окосмената част на главата?

 

        

  Ендоскопският фейслифт все още не може да реши проблемите на стареенето на долното лице и особенно тези на стареенето на шията! В тези зони конвенционалният фейслифт достига висоти в естетическата си прецизност! И докато понякога стила на косата покрива белезите на стареене на челото, а и други методи се утвърдиха за подмладяване на горното лице, аз с радост следя триумфа на конвенционалния фейслифт да подмлади цялото лице и шията!  

image012

 

И накрая: аплодисменти 

за съвременната прима – 

        

 

ендоскопската хирургия!  image014

         Самото лицево подмладяване може да бъде на цялото лице или на ограничени участъци от него – тогава се използват конкретни термини, които описват зоните, подлежащи на опериране. Така се оформят понятията: темпорален лифт, маларен лифт, среден / долен фейслифт, лифтинг на шията.

image016    

         

В част от случаите лицевото подмладяване се съчетава с други оперативни интервенции като липосукция на конкретна зона на лицето, въвеждане на лицеви импланти, едновременна операция на клепачите и т.н и т.н.