Цени на консултативната дейност на д-р Веселин Молов, ДМ

Естетична хирургия на бюста  
   
Операция / процедура цена
1. Аугментационна мамапластика (уголемяване на бюста с импланти)
- с кръгли импланти 4600 лв.
- с анатомични импланти 5200 лв.
2. Смяна на имплантите и нова аугментационна мамапластика
- с кръгли импланти 5000 лв.
- с анатомични импланти 6000 лв.
3. Смяна на имплантите и промяна на анатомичния им план
- с кръгли импланти 5500 лв.
- с анатомични импланти 6500 лв.
4. Редукционна пластика на млечната жлеза (намаляване и повдигане на бюста) 2800 лв.
5. Редукционна пластика при много големи млечни жлези (намаляване и повдигане на бюста при много големи гърди ) 3500 лв.
6. Повдигане на бюст, отпуснат до 4 см. (мастопексия) 2500 лв.
7. Повдигане на бюст, отпуснат над 4 см.(мастопексия) 3200 лв.
8. Повдигане на бюст (мастопексия) след уголемяваща пластика с импланти 2500 лв.
9. Намаляване на ареолите
1.1 с местна анестезия 500 лв.
1.2 с обща анестезия 1200 лв.
10. Коригиране на вгънати навътре зърна
- с местна анестезия 800 лв.
- с обща анестезия 1600 лв.
11. Реконструкция на гърда след онкологично заболяване, травма или възпаление.
1.1 Липофилинг 7 лв./ мл.
1.2 Поставяне на експандер (без цената на експандера) 1500 лв.
1.3 Смяна на експандера с постоянни импланти (без цената на импланта) 1200 лв.
1.4 Отложена реконструкция на гърда след мастектомия посредством миокутанни ламба самостоятелно или в съчетание с импланти (TRAM, m. latissimus dorsi + Implant) с включена цена на импланта. 7000 лв.
1.5 Изграждане на АМК 1800 лв.
12. Онкопластична хирургия по повод рак на гърдата.
12.1 Едномоментно отстраняване на тумор във външните квадранти на гърдата, оформяне на нова гърда и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 5600 лв.
12.2 Едномоментно отстраняване на тумора в долните квадранти на гърдта, оформяне на нова гърда и иаксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 5700 лв.
 12.3 Едномоментно отстраняване на тумора във вътрешните квадранти на гърдта, оформяне на нова гърда и и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 5700 лв.
12.4 Едномоментно отстраняване на тумора зад ареолата, оформяне на нова гърда и и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 6000 лв.
12.5 Двустранна субкутанна мастектомия, възстановяване на гърдата и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3 8000 лв.
13. Профилактична / предпазваща хирургия по повод рак на гърдата.
13.1 Субкутанна мастектомия двустранно и възстановяване на гърдата с анатомични импланти. Включена цена на импланта. 8000 лв.
13.2 Двустранна субкутанна и реконструкция с деепителизиран ТРАМ . 8000 лв.
13.3 Двустнна субкутанна мастектомия, намаляване на двете гърди и оформяне на пълнеж от кожните ламба. 5000 лв.
14. Оперативно лечение на гинекомастия (доброкачествено увеличаване на гърдите при мъже)
- с обща анесетезия 1500 – 1800 лв.
- с локална анестезия 1200 – 1300 лв.

Ценовите стойности на всяка операция се уточняват конкретно след цялостна преценка на индивидуалния случай –  проведени консултации, изследвания и индивидуални отстъпки!