Естетична хирургия на тяло

Полова хирургия

“Да бъдеш или да не бъдеш! Това е въпросът!”

image001

Относно половата хирургия...В своя краен вариант – смяна на пола – тази хирургия съчетава много сложни от техническа гледна точка методи и е сериозно професионално предизвикателство!

Но трябва ли хирургията до толкова да се намесва в природата?

Същия технически ресурс може да бъде хвърлен в друга посока – да се възстановят обгорелите лица на клетниците попаднали в ада на огъня; да се възстановят ръцете и краката на пострадали при катастрофи; пак да се възстановява и разкрасява след- или повреме на на онкологична операция.

Има поле за действие!

Но някои естетични и болестни изменения са приемлив вариант за полова хирургия – корекция на външната естетика на женските полови органи, религиозни и естетически операции на мъжките.

Темата е деликатна и се дискутира на четири очи!

image003