Естетична хирургия на тяло

Липосукция

lipo001 Идеята да се отстрани мастната тъкан от тялото, за да се подобрят неговите форми не е от днес! Изместването на естетичния идеал от Рубенсовия тип жени към дългокраките, с оформен бюст красавици от модните списания днес налага моделирането на мастната тъкан. Липосукцията е част от съвременните методи това да се направи!
За да поговорим за липосукция трябва да кажем някои неща за биология, за физика и за история. Все досадни теории, но много любопитни, ако човек се позамисли! breast01-002
breast01-003

Биология

Хората често ни питат: Защо има зони, които не се поддават на диета? Дори стават по-зле при диета! Като че ли точно там се натрупва! Ген ли е това? Ето я биологията!

Мастната тъкан е депо. Митнически склад на организма. Той контролира какво да влезне и какво да излезне от там! Това става със заповеди, които организмът изпраща на бариерите на мастните клетки – рецепторите! Организмът функционира като организирана група!...Жалко, че у нас само някои групи са организирани! Та организмът функционира така, че хормоните и други едни неща...в едни зони да разграждат мазнините, а в други зони имат коренно противоположно действие – натрупват ги!

И никаква диета не може да промени биологията.

Но и липосукцията не е метод за отслабване! 

 

Тогава идва въпроса за физиката.

Ако някой днес изкрещи "И все пак тя се върти!" сигурно ще бъде толкова актуален, колкото и онзи, изкрещял "И все пак тя се върти!" след като пред инквизицията признал, че тя не се върти! Когато се събере организирана група от хора тя понякога решава, че вече и е твърде уютно – защо да не поиска пред нея да се твърди, че тя не се върти! Земята, де!

В последно време за сила се добавя "Европейска" към разни умопомрачителни наченки! Започва извечната битка между индивидуалността и колектива, в която доброто и злото често сменят местата си!

И така събрала се с добри, по принцип намерения, групата вече иска друго – да дирижира! И да сравнява! Винаги спрямо нея! Байрякът, винаги и пак по принцип, държи най-юнакът! Особенно е добра да критикува! И да отсъжда!

breast01-004
Индивидуалността има само един шанс – да стане пират! lipo005
lipo006

Та говорихме за физиката! Когато се изгражда идеята за липосукция хирурзите са мислили освен за всичко друго и за два важни въпроса:

1. Как да се разруши мастната тъкан без големи разрези?

2. Как да се отстранят от организма разрушените мастни клекти?

 Ако сравним предлаганите услуги за липосукция, то ще се разбере, че днес най-обсъждани са – аспирационна липосукция, уртразвукова липосукция и т.нар. пауър асистирана (или "силово асистирана", да я наречем!) липосукция. Сравнението е според горните два въпроса, а именно: Как да се разрушат мастните клети и как да се отстранят от организма разрушените мастни клетки ?   lipo007
 lipo008

 

За да се разрушат мастните клетки трябва да се разруши тяхната обвивка. Засега това става по два метода – чрез вапоризация и чрез ултразвук. Вапоризация – сложен термин, но ако го обобщим – той е повече механичен метод – т.е по механичен начин се разрушават мастните клетки.

Този метод е физичната база на аспирационната липосукция. 

 

       При ултразвуковата липосукция под въздействието на ултразвуковите вълни мастната клетка (адипоцита) се разрушава в същия ред – първо клетъчната мембрна, после – самата клетка.

И двата метода са еднакво безопасни за организма!

       Малко известен факт е, че ултразвуковата липосукция е навлязла в практиката не заради, да ги наречем, нуждите на пациента, а заради нуждите на хирурга!

Да, това е самата истина!

       Защо е така? Аспирационната липосукция е физически по-тежка операция за хирурга, отколкото за пациента – изисква напрежение и продължителен контрол на китката на работещата ръка. Съчетано с острото внимание по време на всяка една естетична операция тя натоварва изключително много хирурга! Затова индустрията е намерила път да пощади здравето и на хирурзите!    Нещо повече – следващата технологична стъпка – т.нар пауър асистирана липосукция (силово асистирана) добавя едно устройство, което  механически движи канюлата, а ръката на естетичния хирург – направлява канюлата. Механизмът на работа е същия, както определената от някои за “по-стара” аспирационна липосукция!  

lipo009
 lipo010

 Ефектът в крайна сметка и за трите методи на липосукция е един и същ – разрушаване и отстраняване на излишните мастни клетки!

До Рим се стига по различни пътища!

Това беше за историята!