Фотогалерия

“ В основата на пластично-възстановителната (и естетична) хирургия лежат принципи и задачи, които я отличават в много отношения от другите клонове на хирургията. Първо място заема голямото разнообразие....което не позволява шаблонно опериране, т.е прилагане на установени оперативни методи в рамките на ограничени оперативни техники. При всеки отделен случай са необходими индивидуализиране на съществуващите методи, комбинирането им и ли даже създаване на нови методи. Ето защо едно от задължителните качества на хирурга....той трябва да притежава усет към хармонията....правилно да преценява пропорциите...
Хирургът пластик има възможност да прояви инициатива и да създаде свой метод на работа....до степен непозната в никой от останалите клонове на хирургията.
Да се дадат обещания от лекаря за крайния срок на отчитане на окончателните резултати е твърде рисковано, защото биологичният процес... продължава различно време в зависимост от редица независещи от лекаря причини.”

Никола Недков

 

     В естетичната хирургия фотодокументацията е част от цялостния процес на естетично подмладяване, в която и да е зона! Най-често тя се свързва с фотографирането в кабинета на лекаря!

     В някои случаи е необходимо на консултация да се обсъдят резултатите от проведени рентгенови изследвания, компютър томографии, ядрено-магнитно резонансно изследване и други, наречени общо образни изследвания!